Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch FPT Software

Anh Hoàng Nam Tiến là học sinh chuyên Toán Hà Nội – Amsterdam. Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, anh gia nhập FPT vào năm 1993. Anh được đề bạt vào vị trí Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh khi còn rất trẻ nhờ vào sự am hiểu và năng lực vượt trội trong lĩnh vực phân phối. Trở thành chủ tịch FPT Software từ 2012, Chủ tịch Hoàng Nam Tiến đã đưa FPT Software tăng trưởng với tốc độ >30%/năm. Chặng đường 4 năm phát triển của FPT Software (2012-2015), dưới sự lãnh đạo của anh Hoàng Nam Tiến, doanh số đã tăng 3 lần từ 62 triệu USD lên 181 triệu USD và hiện có mặt tại 13 quốc gia trên thế giới.