Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 25/05/2004, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến mũi nhọn trên cơ sở phát huy thế mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông. Trường Đại học Công nghệ đã và đang dần khẳng định là một trường đại học có vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước, là đối tác tin cậy của hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghiệp lớn trên thế giới.