Base.vn

Base Enterprise là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Software-as-a-Service tại Việt Nam. Base.vn tạo ra một nền tảng mở và thông minh cùng nhiều ứng dụng cho các doanh nghiệp. Ứng dụng trên Base.vn được thiết kế chuyên sâu và tối ưu cho từng tác vụ cụ thể trong doanh nghiệp, đồng thời tích hợp được với nhau trên một nền tảng chung. 5 dòng sản phẩm chính mà Base hướng tới đó là Nhân sự, Công việc, Quản trị, Tài chính, Marketing & Sales. Hai sản phẩm nổi bật được mang đến triển lãm lần này, đó là: Base Wework - Giải pháp quản lý công việc và dự án toàn diện cho doanh nghiệp 4.0; Base E – Hiring - Hệ thống quản trị tuyển dụng ATS cho doanh nghiệp.