FIS

Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System - FPT IS) là nhà tích hợp hệ thống, sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu.
Tại triển lãm năm nay, FPT IS sẽ mang đến những công nghệ:
- Phòng trải nghiệm bệnh viện thông minh: Mô phỏng quy trình số hóa khám chữa bệnh tại bệnh viện từ khâu đăng ký, tra cứu thông tin điện tử, thông tin thuốc, pha chế thuốc, đến việc Quản lý nội trú, giường bệnh, hiển thị thông tin khám chữa bệnh...
- Khu tương tác giao thông thông minh: người dùng có thể tương tác trực tiếp với các 06 module của hệ thống : Hệ thống thông tin giao thông tích hợp, Hệ thống quản lý và điều hành hoạt động vận tải, Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh, Hệ thống vé tàu điện tử, cùng công nghệ Platform và phân tích hình ảnh video analytics.
- Chính phủ điện tử với các tiêu điểm như dịch vụ công cộng, năng lực số, công tác và tính cởi mở, phân tích dữ liệu.