FPT.AI

FPT.AI là nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện, cung cấp giải pháp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tự ra quyết định, tạo lợi thế cạnh tranh cho Doanh nghiệp và giúp gây dựng những giá trị kinh doanh mới.
Tại triển lãm năm nay, FPT.AI sẽ mang đến những sản phẩm công nghệ tiêu biểu:
- FPT.AI Conversation - Nền tảng hội thoại cho phép xây dựng trợ lý ảo/chatbot có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để quản lý cuộc trò chuyện với khách hàng, có thể tích hợp trên nhiều ứng dụng trò chuyện.
- FPT.AI Speech hỗ trợ nhận dạng giọng nói tự động bằng tiếng Việt và chuyển đổi văn bản thành tương tác âm thanh với người dùng với ưu điểm đa dạng giọng vùng miền.
- FPT.AI Vision giúp các ứng dụng, dịch vụ có thể xác định, phân tích chính xác nội dung trong hình ảnh, video.
- FPT.AI Knowledge cung cấp nền tảng giúp máy móc có thể học, trích xuất, khám phá kiến thức bên trong doanh nghiệp với dữ liệu riêng của mình và kiến thức ngành riêng biệt để tạo nên một mạng lưới các khái niệm, mối liên hệ có thể được tích hợp vào ứng dụng, dịch vụ.