FSOFT

FPT Software là một phần của Tập đoàn FPT (FPT - HoSE). FPT Software cung cấp các dịch vụ trong Nhà máy thông minh, Nền tảng kỹ thuật số, RPA, AI, IoT, Cloud, AR/VR, BPO...
Tại triển lãm năm nay, FPT Software sẽ mang đến hai sản phẩm công nghệ nổi bật:
- AR/VR/MR cho Marketing và Đào Tạo: Ứng dụng cho phép 2 hoặc nhiều người dùng có thể kết nối từ nhiều nơi khác nhau và cùng tham gia vào một trải nghiệm. Đây được coi là một phương pháp làm việc chung mới và có thể khiến cho các cuộc họp trở nên dễ tương tác hơn.
- Citus RPA: Cung cấp một nền tảng mở dễ học, sử dụng và cộng tác, hiển thị nhanh kết quả bằng cách trực quan hóa thiết kế tự động, triển khai và tương tác với ứng dụng Web/Win, Citrix, DB, file, giọng nói, hình ảnh.