Siemens

Siemens là tập đoàn công nghệ điện và điện tử toàn cầu, các trụ sở quốc tế của Siemens đóng ở Berlin và München. Trong nhiều thập kỷ qua, Siemens đã tham gia thực hiện thành công nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng. Hiện Siemens là công ty đứng đầu thị trường về đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực: Nguồn điện, Quản lý điện năng, Dịch vụ nguồn điện, Hệ thống vận chuyển, Công nghệ tòa nhà, Nhà máy số, Công nghiệp Quy trình và Truyền động, Y tế.