Urbox

Urbox là 1 trong những công ty nhận được đầu tư của Quỹ VIISA, và là 1 trong 80 dự án khởi nghiệp được lựa chọn tham gia KStartup Grand Challenge. Với lợi thế công nghệ, và mạng lưới đối tác rộng khắp cả nước, Urbox xây dựng nhiều giải pháp quà tặng điện tử dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm mang đến trải nghiệm khác biệt trong việc tặng quà; đồng thời hỗ trợ phát triển việc kinh doanh của các đối tác và doanh nghiệp lớn nhỏ. Các dịch vụ chính của Urbox mang đến sự kiện, đó là: Dịch vụ quà tặng điện tử; và dịch vụ thẻ quà tặng (Gift Card).