VIISA

Vietnam Innovative Startup Accelerator hay VIISA là Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam do FPT Ventures, Dragon Capital và Hanwha Investment & Securities sáng lập. VIISA ra đời với sứ mệnh mang đến các khoản đầu tư, hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mobile, internet, tài chính để các startup trở thành các doanh nghiệp thành công.
Các startup tiêu biểu nhận được đầu tư của VIISA sẽ tham dự triển lãm công nghệ tại sự kiện, đó là:
- Urbox: Công ty cung cấp dịch vụ quà tặng điện tử cho các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông và bảo hiểm.
- Base.vn: Cung cấp nền tảng công nghệ được xây dựng để thống nhất việc quản trị và điều hành doanh nghiệp.