VioEdu

VioEdu là sản phẩm giáo dục được nghiên cứu và phát triển bởi Ban Công nghệ FPT, với mục tiêu hỗ trợ học sinh học hiệu quả hơn và giảm áp lực học tập bằng việc cung cấp một hệ thống học trực tuyến cho hàng chục triệu học sinh Việt Nam.
Nền tảng VioEdu bao gồm hệ thống các bài luyện tập và bài kiểm tra kĩ năng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, phân bổ theo các chương học của sách giáo khoa. Các công nghệ mới nhất như mô hình hóa kiến thức theo đồ thị, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo được áp dụng để giúp cá nhân hóa việc học và kiểm tra cho từng học sinh. Từ đó, mỗi học sinh sẽ có một tiến trình học phù hợp, có thể khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh một cách tốt nhất.