Các thành phần của SAMS

Hệ thống radar theo dõi tự động ARTS

Thiết bị radar là 1 phần quan trọng của hệ thống ARTS, hệ thống cho phép radar xử lý, xuất ra tín hiệu video thô và hình ảnh, đồng thời giám sát hoạt động vận hành của radar và truyền dữ liệu qua giao thức mạng IP.

Quản lý cảm biến

Tính năng quản lý cảm biến kiểm soát tất cả các cảm biến không phải dạng quang-điện bao gồm các hệ thống radar giám sát, cảm biến mặt đất (cảm biến địa chấn, cảm biến từ trường, cảm biến hồng ngoại,..), hệ thống phát hiện tiếng súng, và bộ thu phát khác.

Quản lý cảm biến có cơ chế mở cho các giao thức nguồn giám sát khác nhau. Các giao thức giám sát này có thể được nhập vào hệ thống một cách dễ dàng. Quản lý cảm bién chức năng chính là kiểm soát và quản lý của các bộ cảm biến,  bao gồm việc thiết lập vị trí địa lý của mỗi cảm biến, so sánh và tổng hợp các dữ liệu theo dõi của cảm biến và phân phối các dữ liệu cảm biến và cảnh báo. Quản lý cảm biến gửi các dữ liệu cảm biến cho màn hình hiển thị bản đồ tham chiếu C2DB cho các nhân viên vận hành.

Hệ thống thông tin Camera CIS

Hệ thống thông tin camera (Camera Information System – CIS) chịu trách nhiệm quản lý các camera quang-điện và các bộ mã hóa video, nếu được yêu cầu trong hệ thống. Nó cũng quản lý việc truy cập điều hành cho hệ thống camera và ngặn chặn sự xung đột từ nhiều nhà vận hành khi đồng thời điều khiển một camera. Người vận hành có quyền truy cập cao hơn sẽ được phân quyền điều khiển chính khi có hơn 1 yêu cầu điều khiểu tới hệ thống camera. Ultra đã phát triển một bộ mã hóa video, các cảm biến định tuyến IP (SIPR), để sử dụng khi đầu ra video trong là cần thiết để đáp ứng chuẩn quân sự về lưu trữ và việc phân phối.

Phần mềm quản lý cấu hình hệ thống

Phần mềm quản lý cấu hình hệ thống (System Config Client – SCC) là một ứng dụng quản trị tập trung cho tất cả các yêu cầu về cấu hình hệ thống và cảm biến. Dựa trên mô hình plug-in, SCC cấu hình của hệ thống con thành một cấu trúc cây duy nhất mà phù hợp với từng hệ thống cụ thể. Là một ứng dụng duy nhất nó làm đơn giản hóa việc đào tạo cũng như vận hành hệ thống cho người dùng.

Phần mềm tình trạng hệ thống

SAMS sử dụng chuẩn mở SNMP (Simple Netword Management Protocol). Mỗi thành phần của SAMS đều cung cấp tình trạng của nó thông qua giao thức quản lý mạng dạng đơn giản SNMP. SNMP là giao thức cho phép các thông tin về tình trạng thiết bị trong hệ thống được quản lý theo một quy tắc chuẩn. Tất cả trạng thái của các cảm biến không hỗ trợ SNMP được thông báo lại thông qua SNMP ảo. Máy SAMS SNMP tích hợp với các hệ thống SNMP bên thứ 3 như của Cisco, Juniper, HP…

 Hệ thống Command &Control Database (C2DB)

Hệ thống C2DB dựa trên hệ thống bản đồ tham chiếu, sử dụng mô hình server – client để nhận, quản lý, hiện thị và lưu trữ (trong hệ thống hoặc sử dụng các cơ sở dữ liệu SQL, Oracle..) các dữ liệu trực tiếp và dữ liệu được lưu trữ từ các cảm biến và thông tin hoạt động. C2DB hỗ trợ nhiều định dạng bản đồ khác nhau bao gồm Raster (ARCS/BSB/NOAA), S57 Edition 3 ENC/WVS/ AML, MapTech, VPF, DNC, V Map, GRP, NTF, Shape, VTF, Continuous Raster, DTED, OS Master Map, ESRI, Geo-Tiff và bản đồ tạo ra từ dữ liệu thu thập hay bản đồ vệ tinh.

C2DB có thể được cấu hình để quản lý dữ liệu để cho phép nhiều người vận hành tại các máy trạm khác nhau để xem và sử dụng mọi nguồn dữ liệu theo quyền hạn của người dùng. Các ứng dụng C2DB hỗ trợ hiển thị dữ liệu từ nhiều loại cảm biến như quang điện, radar, cảm biến mặt đất (âm thanh và địa chấn),… Nó cũng hỗ trợ cho các bộ thu theo dõi địch và ta cùng với GPS, UHF/VHF, Tetra và hàng rào cảm biến.

Các cảm biến được kết nối với hệ thống thông qua hệ thống quản lý cảm biến và được biểu diễn trực quan trên hệ thống hiện thị bản đồ của SAMS. Vị trí hệ thống chính được thể hiện trên màn hình hiển thị bản đồ và hệ thống cũng cho thấy vị trí và hướng/vòng cung của khu vực được theo dõi bởi các sensor. Khi radar theo dõi đối tượng tiến vào khu vực báo động, hoặc nếu một báo động cảm biến mặt đất được kích hoạt, hệ thống báo động C2DB hiển thị báo động này và có thể tự động điều khiển một camera hoặc bộ cảm biến khác để phối hợp giám sát.

Hệ thống C2DB cũng được sử dụng để hiển thị thông tin địa lý về các khu vưc hoạt động và có thể hiển thị các điểm dữ liệu, các tuyến đường và các khu vực biên giới, chẳng hạn như khu vực “No go” hoặc các khu vực được quan tâm.

 Hệ thống Command & Control Video Wall (C2VW)

Hệ thống C2DB có khả năng hiển thị video cùng với các thông tin ra lệnh và điều khiển / nhận thức tình huống. Tuy nhiên, khi mà số lượng lớn các video được yêu cầu hiện thị và hiển thị cùng lúc, vậy cần tới một hệ thống quản lý hiển thị video . Hệ thống hiện thị Command & Control Video Wall (C2VW) của  được sử dụng để hiển thị nhiều đoạn video.

 Hệ thống ghi dữ liệu Network Data Recorder (NDR)

Tất cả các video dạng quang – điện đươc ghi lại dưới định dạng nén H.264/MPEG-4, liên kết với dữ liệu âm thanh và các trường dữ liệu khác trong NDR, sẵn sàng cho việc phát lại. NDR có thể ghi video và dữ liệu khác với nhiều định dạng khác nhau.

Giám sát tình trạng của hệ thống

Tình trạng của hệ thống được xuất ra trên mạng thông qua giao thức chuẩn mở SNMP. Điều này giúp hệ thống hiện thị tập trung tất cả thông tin giám sát, từ các hệ thống báo động tích hợp sẵn cũng như các hệ thống giám sát của bên thứ 3 được cài đặt thêm.

Màn hình theo dõi tình trạng SNMP hiện thị tất cả đơn vị có thể thay thế (line-replaceable unit – LRU) trong hệ thống. Trên màn hình cũng hiển thị những thiết bị có vấn đề (dấu gạch chéo màu đỏ). Khi có cảnh báo, người dùng có thể bấm vào biểu tượng và tìm được các thông tin chi tiết về sự cố (thiết bị hỏng/mất tín hiệu…).

Màn hình theo dõi tình trạng sức khỏe hệ thống SAMS

Việc sử dụng SNMP cho phép các thiết bị bên thứ 3 có thể hiện thị trên biểu đồ theo dõi nếu cũng sử dụng chung giao thức chuẩn mở. Nếu thiết bị không hỗ trợ SNMP nhưng vẫn cung cấp tình trạng của nó, phần mềm C2DB có thể thu thập và thông báo lại dữ liệu đó nên tất cả dữ liệu về tình trạng hệ thống sẽ được chuẩn hóa với giao thức SNMP.

Phần 1: https://techinsight.com.vn/thong-quan-ly-nhan-biet-tinh-huong-phan-1/

Phần 3: https://techinsight.com.vn/thong-quan-ly-nhan-biet-tinh-huong-sams-phan-3/

Song Phương – FPT IS

Tin liên quan: