Video sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng Machine Learning để huấn luyện một mạng nơ-ron phân biệt hình ảnh. Sử dụng Google Tensorflow Object Detection API trên Windows 10.

Tin liên quan: