Ứng dụng AI để tạo trailer phim

311

Công nghệ AI đi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống, phim ảnh cũng không ngoại lệ. Tài liệu mô tả cách công nghệ AI được ứng dụng để tạo ra trailer cho các bộ phim, điển hình có thể kể đến trailer đầu tiên chính thức được phát hành bởi 20th Century Fox hay trailer của Morgan phát hành vào năm 2016.

[scf-template id=”20596″]

Với công nghệ này, một hệ thống thông minh được thiết kế để hiểu và mã hóa các mẫu và các loại cảm xúc trong các bộ phim. Tác giả khai thác multi-modal semantics bao gồm audio visual sentiments, phân tích ngữ cảnh và sử dụng cách tiếp cận thống kê để mô hình hóa các thành phần chính xác định trong trailer.

Download HERE

Tin liên quan: