Ứng dụng ERP trong tối ưu tổ chức quản lý sản xuất – Kinh nghiệm từ dự án DRC

456

Tin học hóa toàn bộ các hoạt động trong quản lý sản xuất giúp hoạt động của mỗi bộ phận được ghi nhận, lưu trữ và kế thừa cho các bộ phận tiếp theo khai thác, sử dụng kịp thời và hiệu quả. Bởi vậy ứng dụng triển khai ERP cho quản lý sản xuất là lựa chọn phù hợp. Cơ sở dữ liệu đủ mạnh, các mô đun chuẩn có sẵn và khả năng tùy biến linh hoạt sẽ hỗ trợ tối đa cho mục tiêu này.

Tầm quan trọng của tổ chức quản lý sản xuất

Tổ chức quản lý sản xuất bao gồm: kế hoạch sản xuất phù hợp, công thức sản xuất chính xác, thực hiện tốt khâu sản xuất, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm. Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng. Tổ chức quản lý sản xuất tốt giúp kiểm soát chi phí, hạ giá thành, kiểm soát chất lượng, sự đồng đều của sản phẩm, đồng thời chủ động được nguồn lực (nguyên liệu, nhân công, máy móc…) và thời gian sản xuất.

Thực tế, hầu hết doanh nghiệp sản xuất đều quan tâm và có bố trí nguồn lực vào các khâu trong tổ chức quản lý sản xuất thành nhiều bộ phận như: kế hoạch, kỹ thuật công nghệ, sản xuất, chất lượng…, và yêu cầu phối hợp cao, nên vấn đề tổ chức quản lý sản xuất tốt rất phức tạp. Để hoạt động hiệu quả, các bộ phận trong tổ chức quản lý sản xuất cần phải phối hợp theo quy trình thống nhất. Tin học hóa toàn bộ các hoạt động trong quản lý sản xuất giúp hoạt động của mỗi bộ phận được ghi nhận, lưu trữ và kế thừa cho các bộ phận tiếp theo khai thác, sử dụng kịp thời và hiệu quả. Bởi vậy ứng dụng triển khai ERP cho quản lý sản xuất là lựa chọn phù hợp. Cơ sở dữ liệu đủ mạnh, các mô đun chuẩn có sẵn và khả năng tùy biến linh hoạt sẽ hỗ trợ tối đa cho mục tiêu này.

Xây dựng quy trình khi triển khai ERP

Một vấn đề lớn khi ứng dụng triển khai ERP vào tổ chức quản lý sản xuất là làm sao xây dựng quy trình hoạt động cho tất cả các bộ phận dựa trên nhu cầu và mục tiêu cốt lõi để cả quy trình hoạt động hiệu quả nhất. Tại sao vậy? Bởi vì, khi triển khai thực tế, chúng ta sẽ làm việc với từng bộ phận riêng lẻ, ghi nhận đầy đủ các nhu cầu triển khai tại mỗi bộ phận. Mỗi bộ phận được phân công nhiệm vụ trong tổ chức là khác nhau, thực hiện bởi những người khác nhau nên sẽ có các yêu cầu khác nhau theo mục đích của tổ chức. Có những yêu cầu cho mục đích bộ phận và cả những yêu cầu mang tính cá nhân. Khi tổng hợp để giải bài toán, nếu không xử lý tốt, chúng ta sẽ thấy vấn đề vô cùng phức tạp bởi có quá nhiều yêu cầu, rất nhiều thứ không liên quan đến nhau. Theo đó, chắc chắn sẽ không có đáp án nào phù hợp cho tất cả các yêu cầu.

 Xây dựng quy trình dựa trên mục tiêu cốt lõi là quan trọng nhất. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ bắt đầu định hình ngay từ khi khảo sát. Mỗi bộ phận cần làm rõ, đánh giá chính xác và thống nhất những nhu cầu sau: Nguồn thông tin đầu vào chính để bộ phận hoạt động, các bước xử lý chính tại bộ phận và kết quả chính mà bộ phận phải có. Tiếp tục ghép nối đầu ra của bộ phận này cho đầu vào của bộ phận tiếp theo, chúng ta sẽ xác định được các yêu cầu thừa và bổ sung các yêu cầu phải làm rõ hơn. Kết quả thu được sẽ là bài toán tổng thể cho cả quy trình.

Hỗ trợ tối đa cho người dùng là yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo công tác vận hành và khai thác ứng dụng, nhưng cần được hiểu đúng để hiệu quả nhất. Trong quá trình khảo sát, nhu cầu người dùng cần được ghi nhận, phân loại và đánh giá đầy đủ. Các chức năng cung cấp cho người dùng cần được xem xét trên cơ sở phù hợp với quy trình và bài toán tổng thể, dễ vận hành và khai thác sử dụng. Bên cạnh đó, cần lược bỏ các yêu cầu không phù hợp với mục tiêu cốt lõi bởi chúng sẽ gây khó khăn cho việc vận hành và khai thác. Việc loại bỏ chính xác các yêu cầu không cần thiết rất quan trọng để đảm bảo cả quy trình vận hành gọn gàng và hiệu quả.

Kết quả ứng dụng ERP trong triển khai sản xuất

Hệ thống Oracle R12 triển khai tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vận hành chính thức ngày 01/10/2016  sau một năm triển khai nâng cấp từ Oracle R11i với mục tiêu nâng cấp chủ yếu phần quản lý sản xuất. Qua 9 tháng vận hành chính thức, tất cả hạng mục triển khai trong quản lý sản xuất đều được khai thác đều đặn và hỗ trợ tốt cho quá trình quản lý điều hành.

 • Công tác lập kế hoạch sản xuất:
 • Được hỗ trợ báo cáo khai thác dữ liệu bán hàng các tháng trước, các đơn đặt hàng và hàng tồn kho, qua đó hỗ trợ thông tin đầy đủ để phòng kế hoạch xác định nhu cầu chính xác các mã hàng cần sản xuất trong tháng.
 • Chức năng khai báo năng lực sản xuất của các máy và cập nhật hiện trạng cho phép bộ phận kế hoạch bố trí chính xác số máy và ngày dự kiến cho các đơn hàng.
 • Màn hình nhập kế hoạch được thiết kế thuận tiện phù hợp với tác vụ người dùng, dễ dàng thao tác và hiệu chỉnh.
 • Công tác theo dõi sản xuất:
 • Các phân xưởng khai thác trực tiếp kế hoạch sản xuất được giao trên phần mềm để phát hành lệnh và điều phối sản xuất.
 • Phần thống kê được tối ưu hóa bằng màn hình đồng bộ giúp công tác thống kê hàng ngày trở nên nhanh chóng và thuận lợi.
 • Cung cấp báo cáo kiểm soát tiến độ sản xuất hàng ngày chi tiết từng công đoạn.
 • Hỗ trợ báo cáo đối chiếu, thực hiện phân bổ, tính giá thành linh hoạt.
 • Công tác kiểm soát chất lượng:
 • Theo dõi và ghi nhận chi tiết kết quả phân loại và chất lượng sản phẩm.
 • Ghi nhận chi tiết tình trạng lỗi.
 • Cung cấp báo cáo chất lượng tổng hợp và chi tiết phục vụ công tác điều hành.
 • Công tác kiểm soát công nghệ:
 • Theo dõi chi tiết định mức sản phẩm tới từng công đoạn, cho phép cập nhật bổ sung liên tục phù hợp với quy trình công nghệ thực tế.
 • Giám sát liên tục sản lượng, giá thành và chất lượng sản phẩm để cập nhật liên tục cho phù hợp.
 • Loại bỏ các thành phần thừa và cân đối tỷ lệ các thành phần để tối ưu hóa sản xuất, nâng cao chất lượng và quy chuẩn sản phẩm.
 • Theo dõi và giám sát tiêu hao năng lượng, điện, nước, hơi để kiểm soát và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

Vương Văn Dũng – FPT IS
Theo Tạp chí “ERP & Doanh nghiệp – Số 25”

Tin liên quan: