Trong bài báo này, các tác giả đã phát triển một hệ thống chatbot tự động tranh luận các quan điểm về những chủ đề được chọn với người dùng dựa trên 2 phương pháp: trích lọc và sinh thông tin tự động.

Đối với phương pháp trích lọc thông tin tự động, hệ thống chatbot sẽ được huấn luyện để tự động trích chọn ra những tranh luận tốt nhất từ cơ sở dữ liệu của một chủ đề được xác định trước, những tranh luận này được trích chọn dựa trên những câu tranh luận của người sử dụng và toàn bộ lịch sử của cuộc tranh luận. Để có thể trích lọc được những thông tin tranh luận tốt nhất, các tác giả đã sử dụng mạng noron nhân tạo để huấn luyện sự tương tự trong việc biểu diễn những câu tranh luận của người sử dụng và thông tin từ cơ sở dữ liệu.

Đối với phương pháp sinh thông tin tranh luận tự động, hệ thống chatbot sẽ được huấn để tự động sinh ra những câu trả lời tự nhiên dựa trên ngữ cảnh và toàn bộ lịch sử của cuộc tranh luận. Để huấn luyện mô hình sinh tự động các nội dung tranh luận, các tác giả đã sử dụng 3 mạng hồi quy để biểu diễn những thông tin tranh luận của người sử dụng, thông tin lịch sử hội thoại, và tự động sinh ra câu tranh luận tương ứng của chatbot. Chatbot tự động tranh luận được huấn luyện và đánh giá dựa trên bộ dữ liệu tranh luận tiêu chuẩn với 5400 chủ đề tranh luận, được trích xuất từ Convinceme.

Kết đánh đánh giá hệ thống chatbot tranh luận tự động dựa trên những độ đo tiêu chuẩn như độ phức tạp và độ chính xác cho thấy phương pháp được đề xuất trong bài báo là khả quan để xây dựng hệ thống chatbot tranh luận tự với con người trong tương lai.

Tác giả: Lê Diệu Thu (Đại học Stuttgart – Đức), Nguyễn Cẩm Tú (Đại học Nam Kinh – Trung Quốc), Nguyễn Kim Anh (Đại học FPT – Việt Nam)

Xem thêm tài liệu tại: ĐÂY

Dịch giả: Nguyễn Kim Anh

Tin liên quan:
  • 17
    Shares