KDD là một hội thảo thường niên chuyên sâu tập hợp các nhà nghiên cứu và các học viên trong ngành khoa học dữ liệu. KDD 2016 vừa qua diễn ra tại San Francisco, California từ ngày 13/8 – 17/8, đã xuất hiện những xu hướng mới và những điều ẩn sau những xu hướng này là gì?
Bài viết dưới đây tổng hợp một số kiến thức mà người viết thu thập được trong suốt quá trình tham dự KDD 2016. Do có nhiều từ ngữ chuyên môn, khó có thể chuyển tải nội dung khi chuyển dịch sang Tiếng Việt, TechInsight gửi tới quý độc giả bài viết bằng tiếng anh. Bản dịch sẽ được chỉnh sửa và gửi tới quý độc giả sớm nhất có thể.
Link bài viết: http://techinsight.com.vn/en/fpt-expert-opinion/some-trends-in-kdd-2016-and-their-implications-nd498336.html
Đặng Hoàng Vũ – FHO
Tin liên quan: