Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một lĩnh vực liên ngành nghiên cứu sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người. Mục tiêu của lĩnh vực này là làm cho máy tính thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ của con người như giao tiếp giữa người và máy, cải thiện hiệu quả giao tiếp giữa người với người, hoặc đơn giản là nâng cao hiệu quả xử lý văn bản và lời nói.
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) – Khái niệm
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc nghiên cứu sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người. Mục tiêu của lĩnh vực này là giúp máy tính hiểu và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ của con người như: tương tác giữa người và máy, cải thiện hiệu quả giao tiếp giữa con người với con người, hoặc đơn giản là nâng cao hiệu quả xử lý văn bản và lời nói.
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ra đời từ những năm 1940, với rất nhiều công trình nghiên cứu theo hai hướng chính là: 1) ô-tô-mát (automaton) và các mô hình xác suất (probabilistic models) vào những năm 1950; 2) các phương pháp dựa trên ký hiệu (symbolic) và các phương pháp ngẫu nhiên (stochastic) vào những năm 1970. Giai đoạn tiếp theo (1970-1983) chứng kiến sự bùng nổ trong nghiên cứu về xử lý tiếng nói và ngôn ngữ. Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng, học máy (machine learning) đã trở thành trung tâm của phần lớn các lĩnh vực thuộc khoa học máy tính, bao gồm xử lý ảnh và thị giác máy tính (computer vision), tin sinh học (bioinformatics), các hệ tư vấn (recommender systems), kỹ nghệ phần mềm, và cả xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Những khó khăn trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên liên quan tới tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ của con người. Ngôn ngữ tự nhiên xuất phát từ cảm xúc, vì thế thường không có quy luật hay tuân thủ theo tính hợp lí logic, kể cả về mặt cú pháp, ngữ nghĩa, và diễn đạt ngôn từ. Nó có tính nhập nhằng cao ở tất cả các mức, bao gồm mức từ vựng, mức cú pháp, mức ngữ nghĩa và mức văn bản. Ta nói rằng ngôn ngữ là nhập nhằng nếu có nhiều cấu trúc ngôn ngữ khác nhau phù hợp với nó. Sự nhập nhằng của ngôn ngữ tự nhiên khiến việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên máy tính trở nên khó khăn. Hãy cùng xem xét những ví dụ sau đây:
Ví dụ 1:
They book that hotel. (S1)
They read that book. (S2)
Đầu tiên, từ book là nhập nhằng về mặt từ loại. Book có thể là một động từ (trong câu S1) hoặc một danh từ (trong câu S2) tùy thuộc vào ngữ cảnh xuất hiện của nó. Hiện tượng này gây khó khăn cho bài toán gán nhãn từ loại, một bước trong xử lý cú pháp. Không chỉ vậy, book cũng nhập nhằng về mặt ngữ nghĩa. Book có thể là một hành động đặt hàng thứ gì đó (trong câu S1) hoặc có thể là một văn bản viết được xuất bản dưới dạng in ấn hay điện tử (trong câu S2). Hiện tượng này gây khó khăn cho bài toán xác định nghĩa của từ, là một bước trong xử lý ngữ nghĩa.
Ví dụ 2:
A computer understands you like your mother. (S3)
Hình 1: Một ví dụ của sự không rõ ràng ở góc độ cú pháp
Ở góc độ ngữ pháp, câu này có thể được giải thích theo hai cây cú pháp như trên Hình 1. Những cấu trúc khác nhau dẫn đến những cách hiểu khác nhau: “a computer understands you like your mother does” hoặc “a computer understands that you like your mother”.  Hiện tượng này gây khó khăn cho cả hai bài toán là phân tích cú pháp và phân tích ngữ nghĩa.
Ví dụ 3:
I voted for Nader because he was most aligned with my value,” she said. (S4)
Đây là một ví dụ của phép đồng tham chiếu, trong đó “I”, “my”, và “she” cùng đề cập đến một chủ thể, “Nader” và “he” cùng đề cập đến một chủ thể.
Một số lý do khác khiến cho việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên trở nên khó khăn có thể là:
 • Ngôn ngữ tự nhiên sử dụng ngữ cảnh một cách phức tạp và tinh tế để truyền đạt ý nghĩa.
 • Ngôn ngữ tự nhiên thường gây nhầm lẫn.
 • Ngôn ngữ tự nhiên liên quan tới suy luận về thế giới.
 • Ngôn ngữ tự nhiên là một phần quan trọng trong việc tương tác giữa con người với nhau (một hệ thống mang tính xã hội).
Những bài toán cơ bản trong NLP
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm hiểu ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Understanding – NLU) và sinh ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Generation – NLG). Trong đó, hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU)bao gồm 4 bước chính sau đây:
 • Phân tích hình vị: là sự nhận biết, phân tích, và miêu tả cấu trúc của những hình vị trong một ngôn ngữ cho trước và các đơn vị ngôn ngữ khác, như từ gốc, biên từ, phụ tố, từ loại,… Có hai loại bài toán điển hình trong phần này, bao gồm bài toán tách từ (word segmentation) và gán nhãn từ loại (POS).
 • Phân tích cú pháp: là quy trình phân tích một chuỗi các biểu tượng, ở dạng ngôn ngữ tự nhiên hoặc ngôn ngữ máy tính, tuân theo văn phạm hình thức. Văn phạm hình thức thường dùng trong phân tích cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên bao gồm Văn phạm phi ngữ cảnh (Context-free grammar – CFG), Văn phạm danh mục kết nối (Combinatory categorial grammar – CCG), và Văn phạm phụ thuộc (Dependency grammar – DG). Đầu vào của quá trình phân tích là một câu gồm một chuỗi từ và nhãn từ loại của chúng, và đầu ra là một cây phân tích thể hiện cấu trúc cú pháp của câu đó. Các thuật toán phân tích cú pháp phổ biến bao gồm CKY, Earley, Chart, và GLR.
 • Phân tích ngữ nghĩa: là quá trình liên hệ cấu trúc ngữ nghĩa, từ cấp độ cụm từ, mệnh đề, câu và đoạn đến cấp độ toàn bài viết, với ý nghĩa độc lập của chúng. Nói cách khác, việc này nhằm tìm ra ngữ nghĩa của đầu vào ngôn từ. Phân tích ngữ nghĩa bao gồm hai mức độ: Ngữ nghĩa từ vựng biểu hiện các ý nghĩa của những từ thành phần, và phân biệt nghĩa của từ; Ngữ nghĩa thành phần liên quan đến cách thức các từ liên kết để hình thành những nghĩa rộng hơn.
 • Phân tích diễn ngôn: Ngữ dụng học là môn nghiên cứu về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ngữ cảnh sử dụng (context-of-use). Ngữ cảnh sử dụng bao gồm danh tính của người hoặc vật, và vì thế ngữ dụng học bao gồm những nghiên cứu về cách ngôn ngữ được dùng để đề cập (hoặc tái đề cập) tới người hoặc vật. Ngữ cảnh sử dụng bao gồm ngữ cảnh diễn ngôn, vì vậy ngữ dụng học cũng bao gồm những nghiên cứu về cách thức cấu tạo nên diễn ngôn, và cách người nghe hiểu người đang đối thoại với mình.
Khía cạnh thứ hai của NLP là sinh ngôn ngữ tự nhiên (NLG). Đây là một nhiệm vụ trong quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong việc sinh ra ngôn ngữ tự nhiên từ một hệ thống máy biểu diễn như một cơ sở tri thức hoặc một dạng biểu diễn logic. NLG đóng vai trò quan trọng trong rất nhiều ứng dụng NLP, bao gồm sinh hội thoại, tương tác người – máy, dịch thuật máy, và tóm tắt văn bản tự động.
Một số ứng dụng của NLP
Truy xuất thông tin (Information Retrieval – IR) có nhiệm vụ tìm các tài liệudưới dạng không có cấu trúc (thường là văn bản) đáp ứng nhu cầu về thông tin từ những nguồn tổng hợp lớn. Những hệ thống truy xuất thông tin phổ biến nhất bao gồm các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, hoặc Bing search. Những công cụ này cho phép tiếp nhận một câu truy vấn dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên làm đầu vào và cho ra một danh sách các tài liệu được sắp xếp theo mức độ phù hợp.
Trích chọn thông tin (Information Extraction) nhận diện một số loại thực thể được xác định trước, mối quan hệ giữa các thực thể và các sự kiện trong văn bản ngôn ngữ tự nhiên. Khác với truy xuất thông tin trả về một danh sách các văn bản hợp lệ thì trích chọn thông tin trả về chính xác thông tin mà người dùng cần. Những thông tin này có thể là về con người, địa điểm, tổ chức, ngày tháng, hoặc thậm chí tên công ty, mẫu sản phẩm hay giá cả.
Trả lời câu hỏi (QA) có khả năng tự động trả lời câu hỏi của con người ở dạng ngôn ngữ tự nhiên bằng cách truy xuất thông tin từ một tập hợp tài liệu. Một hệ thống QA đặc trưng thường bao gồm ba mô đun: Mô đun xử lý truy vấn (Query Processing Module) – tiến hành phân loại câu hỏi và mở rộng truy vấn; Mô đun xử lý tài liệu (Document Processing Module) – tiến hành truy xuất thông tin để tìm ra tài liệu thích hợp; và Mô hình xử lý câu trả lời (Answer Processing Module) – trích chọn câu trả lời từ tài liệu đã được truy xuất.
Tóm tắt văn bản tự động là bài toán thu gọn văn bản đầu vào để cho ra một bản tóm tắt ngắn gọn với những nội dung quan trọng nhất của văn bản gốc. Có hai phương pháp chính trong tóm tắt, là phương pháp trích xuất (extractive) và phương pháp tóm lược ý (abstractive). Những bản tóm tắt trích xuất được hình thành bằng cách ghép một số câu được lấy y nguyên từ văn bản cần thu gọn. Những bản tóm lược ý thường truyền đạt những thông tin chính của đầu vào và có thể sử dụng lại những cụm từ hay mệnh đề trong đó, nhưng nhìn chung được thể hiện ở ngôn ngữ của người tóm tắt.
Dịch máy (Machine translation – MT) là việc sử dụng máy tính để tự động hóa một phần hoặc toàn bộ quá trình dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Các phương pháp dịch máy phổ biến bao gồm dịch máy dựa trên ví dụ (example-based machine translation – EBMT), dịch máy dựa trên luật (rule-based machine translation – RBMT), và dịch máy thống kê (statistical machine translation – SMT). Những nghiên cứu gần đây tập trung vào dịch máy thống kê bởi nhiều ưu điểm của nó so với các phương pháp khác. Dịch dựa trên từ (word-based translation), dịch dựa trên cú pháp (syntax-based translation), dịch dựa trên cụm từ (phrase-based translation), và dịch dựa trên cụm từ phân cấp (hierarchical phrase-based translation) là những mô hình dịch máy thống kê thành công nhất.
Tham khảo:
 1. ACL Anthology: A Digital Archive of Research Papers in Computational Linguistics. http://aclweb.org/anthology//
 2. Daniel Jurafsky, James H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics. 2nd edition. Prentice-Hall, 2009.
 3. Christopher Manning and Hinrich Schütze. Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press, 1999.
 4. Christopher Manning, Hinrich Schütze, and Prabhakar Raghavan. Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008.
Box – About Author:
Mr. Ngo Xuan Bach – PhD at Japan Advanced Institute of Science and Technology
The research Interests: Statistical NLP, Legal Text Processing, Discourse Processing, Paraphrasing, Sentiment Analysis, Recommender Systems, Machine Learning.
He is the author of the book “A Joint Model for Vietnamese Part-of-Speech Tagging Using Dual Decomposition” and dozens of international journal article.
– BachNX – FPT Software –  
Tin liên quan: