VSOC – Giải pháp An toàn thông tin tối ưu cho Doanh...

Trong phần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về thành phần, cấu tạo, phương thức hoạt động và lợi ích của SOC –...

Nhận diện câu hỏi từ Giọng nói – Giải pháp tăng...

Đặt vấn đề Trong khoảng 2 năm trở lại đây, sự ứng dụng rộng rãi của các chatbot và voicebot (gọi chung là bot) trong...

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice – Phần 2

Để thực hiện migrate sang microservice, thì phương pháp Domain Driven Design được sử dụng. Tuy nhiên được cải biên thành DDD Incremental Design....
TechDay 2019 - Start Smart
00:41
Hội thảo công nghệ FPT TechDay 2019
02:31:33
Techday 2019 Overview
06:54
Mr. Nguyen Van Khoa - CEO of FPT
09:36
Mr. Hoang Viet Anh - FPT Vice Executive President
16:15
FPT CTO Le Hong Viet - FPT Technologies Introduction
23:47
Session 1: Start Smart in Digital Banking Journey
02:08:09
Session 2: Start Smart in Corporate Governance
02:17:27
Mr. Le Hong Viet - Create breakthroughs with open platforms
21:28
Mr. Anish Pandey - Transforming Finance Industry with AI
22:18
Mr. Trang Hoang Giang - Practical application of blockchain, not just cryptocurrency?
13:36
Mr. Nguyen Duc Kinh - Overcome challenges in developing autonomous cars
22:42
Mr. Hyeon Seok David, Shin - Why ZCP is the platform for enterprises?
17:47
Mr. Ngoc Tuan Mr. Le Trong Duc - Voice-based application interface with IoT FPT Play Rogo ecosystem
29:45
FPTTechday 2018 - FPT Telecom - FPT Play
00:32
FPTTechday 2018 - FPT Telecom - FPT HI GIO Cloud
01:40
FPTTechday 2018 - FPT Telecom
01:27
FPTTechday 2018 - Urbox
00:50
FPTTechDay 2018 - FPT Telecom - Truyền hình FPT
02:12
FPTTechDay 2018 - FPT HO - FPT.AI
02:17
FPTTechDay 2018 - FPT Software
00:50
FPTTechDay 2018 - ANTS - A1 DIGIHUB
00:41
TRẠM KHÔNG GIAN THỰC TẾ ẢO
00:47
FPT Techday 2018 Application
01:26
Experience Jarvis Room
00:47
FPT TechDay 2018 - Base Enterprise - Ehiring
01:33
FPT Invitation From CTO Le Hong Viet
00:32
FPT Techday 2018 - VR Station
00:34
FPT TechDay 2018 - Base Enterprise - Wework
00:38
Video Recap - Trạm không gian vô thực
06:11
Tổng kết sự kiện FPT Techday 2018
02:25
Toàn cảnh sự kiện Techday 2017
02:59
Thời sự VTV1 đưa tin về Ngày công nghệ FPT 2017
00:56
Vietnam AI Hackathon 2017 - Cuộc chiến không giới hạn
02:26
FPT TechDay 2017: AI – Unlimited Experiences, Unlimited Future
03:50
FPT and the Fourth Industrial Revolution
03:48
FPT - Cach mang cong nghiep lan thu 4
03:50
Cách mạng công nghiệp lần 1
00:16
Cách mạng công nghiệp lần 2
01:50
Cách mạng công nghiệp lần 3
01:05
Cuộc cách mạng công nghệ lần 4
01:19
Ngày công nghệ FPT 2016 KẾT NỐI ĐỂ BỨT PHÁ
03:53
Ngày công nghệ FPT 2016
01:13
Ngày công nghệ FPT - FPT TechDay 2016
00:43
[FPT HACKATHON 2016] TRAILER
00:57