Công nghiệp pin và nhà vật lý 97 tuổi Goodenough

Năm 2015, Elon Musk nói “Pin ngày nay có vấn đề bởi chúng là đồ rác rưởi”. Vì thế công ty Tesla của ông...

Qualtrics – Nền tảng hợp nhất cho quản trị trải nghiệm

Các đặc điểm chính của việc nghiên cứu hiện đại  Gắn liền với thông tin, xu hướng ngành công nghiệp nghiên cứu đang thay đổi...

Token economy, Mạng xã hội và Utopium

Token economy thực chất là dùng phần thưởng vật chất để khuyến khích hành vi. Tất nhiên ai thưởng và thưởng bao nhiêu là tuỳ...