Giải pháp xây dựng ứng dụng hội thảo trực tuyến Video/Audio...

Trước khi tìm hiểu về công nghệ thì bạn nhớ lại mình đã bao giờ dùng các công cụ audio/video call như là Google...

Nên học ngành gì trong cuộc cách mạng công nghiệp mới?

Trong vài năm trở lại đây, mọi người nói nhiều về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Người ta gọi là cách...

VSOC – Giải pháp An toàn thông tin tối ưu cho Doanh...

Trong phần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về thành phần, cấu tạo, phương thức hoạt động và lợi ích của SOC –...

Nhận diện câu hỏi từ Giọng nói – Giải pháp tăng...

Đặt vấn đề Trong khoảng 2 năm trở lại đây, sự ứng dụng rộng rãi của các chatbot và voicebot (gọi chung là bot) trong...

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice – Phần 2

Để thực hiện migrate sang microservice, thì phương pháp Domain Driven Design được sử dụng. Tuy nhiên được cải biên thành DDD Incremental Design....

Vai trò của Blockchain trong thực hiện và lưu trữ giao...

Blockchain là gì? Blockchain là một sổ ghi chép giao dịch kinh tế điện tử không thể can thiệp, và có thể được lập trình...

Sử dụng Tiền mã hoá vào thanh toán xuyên biên giới

Blockchain là gì Blockchain, về cơ bản là một Cơ sở dữ liệu được phân tán trên nhiều máy tính được kết nối Internet. Dữ...

Vai trò, lợi ích của Trung tâm Điều hành an ninh...

Những năm gần đây khi tần suất các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam gia tăng ngày càng nhiều, mức độ nghiêm trọng...

Lập trình hàm – Phần 2

Trong bài viết tiếp theo này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số khái niệm và ví dụ về lập trình hàm. Bài...