Lập trình là nghệ thuật trình bày giải pháp cho một vấn đề để máy tính có thể thực hiện lời giải đó. Những lập trình viên là những người luồng nỗ lực đi tìm các lời giải đó. Thông thường, một vấn đề sẽ được hiểu càng rõ khi ta đi sâu vào quá trình tìm kiếm lời giải đáp cho nó.

Cuốn sách này phù hợp cho những người chưa từng lập trình trước đây nhưng có niềm hứng thú sâu sắc với lĩnh vực này. Nó giúp bạn hiểu các nguyên tắc và có được các kỹ năng thực tế về lập trình bằng ngôn ngữ lập trình C ++. Mục đích của cuốn sách là để bạn có đủ kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ lập trình đơn giản nhưng hữu ích bằng cách sử dụng các kỹ thuật tiên tiến tốt nhất. Vậy để làm được điều đó mất bao lâu? Nếu xem nó như chương trình đại học, thì bạn có thể hoàn tất cuốn sách này trong một học kỳ (giả sử bạn có khối lượng công việc gồm bốn khóa học có độ khó trung bình). Nếu bạn chỉ tự học thì cũng đừng mong chờ mình sẽ có thể học nhanh hơn thế (có thể bạn sẽ dành 15 giờ một tuần trong vòng 14 tuần).

Xem thêm tại đây.

Tin liên quan: