Giới thiệu về lập trình hàm

1. Lập trình hàm Lập trình hàm, còn gọi là lập trình chức năng (functional programming) là một phương pháp lập trình khá phổ biến...

Công nghiệp pin và nhà vật lý 97 tuổi Goodenough

Năm 2015, Elon Musk nói “Pin ngày nay có vấn đề bởi chúng là đồ rác rưởi”. Vì thế công ty Tesla của ông...

Qualtrics – Nền tảng hợp nhất cho quản trị trải nghiệm

Các đặc điểm chính của việc nghiên cứu hiện đại  Gắn liền với thông tin, xu hướng ngành công nghiệp nghiên cứu đang thay đổi...

Token economy, Mạng xã hội và Utopium

Token economy thực chất là dùng phần thưởng vật chất để khuyến khích hành vi. Tất nhiên ai thưởng và thưởng bao nhiêu là tuỳ...

Tạo Containerizing Microservices với Docker

Sau khi tạo ra các microservices cho hệ thống làm cách nào để triển khai chúng? Câu trả lời là containerzation. Hay còn gọi...

Digital Retail: Ngành bán lẻ trong cơn bão chuyển đổi số

Trong các ngành khác nhau, có lẽ Ngành bán lẻ là ngành mà sự hiện diện vật chất (physical) còn nhiều nhất (so với tài...

Tóm tắt văn bản trong học máy

1. Giới thiệu Tóm tắt văn bản là một bài toán con trong lĩnh vực Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên (Natural Language Processing) để...

Những khái niệm và giá trị cốt lõi của Agile –...

Tăng năng suất lao động toàn FPT IS lên 20% là một trong những OKR trong năm 2019 của FPT IS. Để thực hiện...

Monitoring Jenkins bằng Promethes và Grafana

Prometheus và Grafana có thể nói là đôi bạn cùng tiến trong mảng monitoring. Trong DevOps, thì việc monitoring để giám sát hệ thống...