Tạo ứng dụng báo cáo tình trạng virus Corona trong vòng...

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, anh Trần Hữu Lập (FPT Software) đã sáng tạo ra ứng dụng báo cáo tình trạng virus...

PyTorch3D: Thư viện mở cho deep learning 3D

Kiến thức về 3D đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực của các hệ thống AI, giúp các...

Mesh R-CNN – Phương pháp dự đoán hình ảnh mới

Những năm vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều tiến bộ trong công nghệ nhận diện 2D. Giờ đây, ta đã...

ALBERT: Phiên bản Lite của BERT với khả năng học biểu...

Sự ra đời của BERT vào 1 năm trước đã đặt ra một dấu mốc mới cho việc nghiên cứu ngôn ngữ tự nhiên,...

Tài liệu: Core technology của FPT.AI, sản phẩm và giải pháp

Theo Forbes, 5 xu hướng dẫn đầu ảnh hưởng đến ngành IT trong tương lai là AI, tiếp theo sau đó là Machine Learning,...

Phát hiện ngón tay trên thời gian thực

Giới thiệu Phát hiện ngón tay là một tác vụ khá thú vị trong lĩnh vực xử lý hình ảnh, đặc biệt là khi được...

DeepPrivacy: Mạng sinh đối kháng cho phép ẩn danh khuôn mặt

Nghiên cứu này đề ra một kiến trúc mới, cho phép ẩn danh các khuôn mặt xuất hiện trên ảnh một cách tự động,...

10 Thuật toán ML và những ứng dụng tuyệt vời của...

4. Hồi quy logistic Hồi quy logistic là một trong những thuật toán machine learning tốt nhất cho các bài toán và phân loại nhị...

10 Thuật toán ML và những ứng dụng tuyệt vời của...

Thuật toán là các chiến bình tinh nhuệ và mạnh mẽ cho một mô hình machine learning phức tạp. Đồng thời, các thuật toán...