MediaPipe Iris: Theo dõi tròng mắt trên thời gian thực và...

Rất nhiều ứng dụng thực tiễn, bao gồm nhiếp ảnh điện toán (computational photography, ví dụ như chế độ chụp chân dung và phản...

PyText nguồn mở giúp đẩy mạnh phát triển NLP

PyText là một thư viện được xây dựng trên nền tảng PyTorch - khung deep learning nguồn mở đồng nhất của Facebook. Thư viện...

AutoML-Zero: Phát triển các thuật toán Machine Learning từ con số...

Các nghiên cứu về machine learning (học máy) đã trở nên tiên tiến hơn trong nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó bao gồm...

Mô hình phân tách với khả năng phân biệt giọng tiên...

Nghiên cứu giới thiệu một phương thức mới, có thể phân tách lên tới 5 giọng nói đồng thời trên một mic duy nhất....

Transport map tối ưu thông qua các mạng nơ-ron lồi đầu...

Nghiên cứu này sẽ trình bày một phương thức mới, có quy tắc, để tìm ra cách vận tải hàng hóa tối ưu giữa...

Tổng quát về Machine Learning & AI từ chuyên gia

Trong bài giảng, Thore Graepel - chuyên gia nghiên cứu tại DeepMind và giáo sư tại Đại học UCL trình bày về cách tiếp...

Danh sách các nghiên cứu của Facebook tại CVPR 2020 –...

Tiếp theo phần 1, bài viết sẽ chia sẻ toàn bộ các tóm tắt và chi tiết về những nghiên cứu của Facebook Research...

Danh sách các nghiên cứu của Facebook tại CVPR 2020 –...

Tại hội thảo CVPR năm nay, Facebook AI đã mang công nghệ thuộc các lĩnh vực trong Thị giác máy tính (Computer vision –...

Phương thức tái tạo vật thể 3D trong ảnh 2D thông...

Tại hội thảo CVPR năm nay, Facebook AI đã mang công nghệ thuộc các lĩnh vực trong Thị giác máy tính (Computer vision –...