Alexa – Hội lưu các nhánh sông tại Amazon – Kỳ...

Amazon đang từng bước trở thành một nền tảng có tác động tới gần như mọi hoạt động trong cuộc sống. Ngoài ba cột...

Sự hội tụ IT và OT cho Chuyển đổi số toàn...

Xu thế hội tụ IT/OT Xuất phát từ cụm từ Industry 4.0 ở hội chợ Hannover năm 2011, khái niệm Cuộc Cách mạng Công nghiệp...

Các công nghệ và xu hướng Logistics 4.0 nào sẽ đưa...

Logistics đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy kinh tế một quốc gia. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,...

IoT trong nông nghiệp tại Việt Nam

Trong thời đại công nghiệp 4.0, ngành nông nghiệp vốn được biết đến với phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm và quan sát của...

Xu hướng IoT trong nông nghiệp trên thế giới

Nông nghiệp là xương sống của nền văn minh nhân loại nhưng nó lại là một trong những lĩnh vực cuối cùng tiến vào...

Hệ thống quản lý nhận biết tình huống SAMS – Phần...

Trong phần 1 và phần 2 của chuỗi bài về hệ thống quản lý nhận biết tình huống, tác giả đã giới thiệu chi tiết...

Hệ thống quản lý nhận biết tình huống SAMS – Phần...

Các thành phần của SAMS Hệ thống radar theo dõi tự động ARTS Thiết bị radar là 1 phần quan trọng của hệ thống ARTS, hệ...

Bàn về vai trò của 4G trong việc xây dựng IoT

Internet of Things (IoT) và công nghệ thông tin di động 4G là những từ khóa “hot” nhất trong cộng đồng CNTT và viễn...

Những con đường tác động tới quản lý dịch vụ CNTT...

Bất kể tốc độ mà các doanh nghiệp chấp nhận và sử dụng IoT, ITSM sẽ phải phát triển để đối phó với các...