Chiến lược sản phẩm Mobile-First

Trong thời đại mobile, smartphone là phương tiện đầu tiên khi mọi người muốn tìm hiểu một thông tin gì đó. Ví dụ: Thời...

Chiến lược triển khai Enterprise Mobility trong doanh nghiệp

Cùng với xu hướng phát triển của các ứng dụng điện toán đám mây trong doanh nghiệp (cloud ERP, cloud CRM...) và sự bùng...